Brain Alliance Oy on Soprano Oyj:n osakkuusyhtiö

Räätälöidyt verkkopalvelut

Ainutkertaisia järjestelmiä

Tarvitsetko tietojärjestelmää tai verkkopohjaista palvelua, jolle ei ole vielä valmista ratkaisua? Onko sinulla jo kyseisenlainen palvelu, mutta sen kehitystyö on keskeytynyt osaajien puutteeseen?

Räätälöidyissä toteutuksissa pyrimme aina käyttämään asiakkaallemme parhaiten sopivaa teknologiaa. Asiantuntijakehittäjämme osaavat ratkoa ongelmia käyttäen esimerkiksi seuraavia teknologioita: PHP, AJAX, HTML5, Symfony2, Zend Framework, XML, RabbitMQ git, MySQL, PostgreSQL, SOAP.

Ketterin menetelmin ja nopein iteraatioin tuotamme projektin aluksi Minimum Viable Product- eli MVP-version. Tätä tärkeimmillä toiminnoilla varustettua ensimmäistä versiota lähdemme kehittämään asiakkaaltamme saatavan palautteen ja analytiikan avulla eteenpäin. Uskomme jatkuvaan testaamiseen heti projektin alusta alkaen.

Monta pyörää on jo keksitty, joten tutustu myös Drupal-toteutuksiimme!